SZKOŁA JĘZYKOWA OMEGA

 

Kursy językowe organizowane przez OMEGA nastawione są na wszechstronny rozwój. Kładziemy nacisk na rozwój wszystkich sprawności językowych tj: pisania,  mówienia, słuchania, czytania ze szczególnym naciskiem na ćwiczenie umiejętności komunikowania się w języku obcym, w różnorodnych sytuacjach codziennych i zawodowych. 

Założenia programowe Szkoły oparte są o główne zasady metody komunikacyjnej:  
Największy nacisk kładziemy na mówienie, ponieważ w ten właśnie sposób posługujemy się językiem obcym najczęściej i ten aspekt języka sprawia wielu osobom największe trudności. Często bariera w mówieniu spowodowana jest strachem przed popełnieniem błędu.

Metody i techniki nauczania  dostosowane do tego, aby jak najwięcej mówić  na zajęciach, aby poczuć się pewnie i bezpiecznie.

Zasadą wprowadzania nowego materiału jest przedstawienie go w kontekście, a następnie przyswojenie poprzez aktywne uczestniczenie w różnorodnych ćwiczeniach bazujących na sytuacjach, które są maksymalnie zbliżone do życia codziennego. 

W trakcie zajęć  wykorzystywane są materiały autentyczne: artykuły z prasy, Internetu, a także gry i zabawy komunikacyjne zapewniające szybkie postępy w nauce.
 
Praca w czasie zajęć  organizowana jest na wiele sposobów: praca indywidualna, w parach, w grupach, debaty, projekty.

W trakcie kursów wykorzystywane są podręczniki renomowanych wydawnictw : Oxford, Longman, Cambridge, McMillan oraz różnorodne pomoce dydaktyczne. 

Nacisk kładziemy nie tylko na przełamanie bariery komunikacyjnej, ale także na poszerzenie zakresu słownictwa o zwroty i wyrażenia z życia codziennego oraz na rozróżnienie stopnia formalności i formy wypowiedzi w zależności od sytuacji. 

Konwersacje są przygotowane na bazie materiałów autentycznych: artykułów prasowych, wydruków z Internetu, fragmentów nagrań, reklam itp.  

Języki których nauczysz się w szkole Omega

  Język Hiszpanski Język Rosyjski

 

5 lat szkoły językowej Omega Projekty Unijne Szkoła Omega Zapytanie ofertowe

Copyright © 2014 Szkoła Językowa Omega. All rights reserved.